Disclaimer

Mexa (Kamer van Koophandel: 53298357), hierna te noemen Mexa, verleent u hierbij toegang tot www.netflixopzeggen.nl  (“de Website”) en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Mexa behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

  

Mexa spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mexa.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. Mexa doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Mexa nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mexa.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mexa, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

3 gedachten over “Disclaimer

  1. MP

    Ter info:
    Er is helemaal geen knop ‘Lidmaatschap opzeggen’ onder lidmaatschap en facturering. De _enige_ link die daar wel is, is iTunes. Klikt men daarop, dan gaat de PC naar de pagina _om iTunes te downloaden_ op Apple.com. Onzin, want iTunes staat al lang en breed op de PC. Enfin, als men in iTunes zoekt, dan is er alleen de _zien_ dat Netflix was ‘aangeschaft’ (gratis versie, dan). Ook daar is geen knop te vinden om het lidmaatschap op te zeggen.

  2. wordpress

    Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to generate a top notch article… but what can I say… I procrastinate a
    lot and never seem to get nearly anything done.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.